Chcesz być na bieżąco z naszymi nowościami oraz promocjami?
  • Dołącz do nas na:

Informujemy, że:

1. Sklep działa zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

2. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

3. Sklep może przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in.

Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

4. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie Sklepu:

• nazwisko i imię,

• dokładny adres wysyłki,

• adres poczty elektronicznej,

• numer telefonu

5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach serwisu.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści, wskazanych przez siebie danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta na naszej stronie lub za pośrednictwem adresu: administrator@ale-raj.pl.

7. Dostęp do podanych przez Państwa danych posiada wyłącznie firma ale-raj.pl Nigdy nie zostaną one przekazane, sprzedane ani wymienione w celach marketingowych z innymi podmiotami spoza firmy ale-raj.pl Dane, które zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym, będą wykorzystane wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług.

8. Oprócz przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi zakupu w ramach platformy zakupowej Sklepu, wykorzystujemy dane użytkownika także do następujących celów marketingowych. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep za pomocą newsletteru.

9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej, korzystaniem sklepu internetowego jest firma Alina Rombalska z miejscem prowadzenia działalności w Olsztynie, ul. Lubelska 25a, 10-408 Olsztyn, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 7393485741.

10. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, kontroli, żądania zaprzestania przetwarzania danych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub ich sprostowania. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

11. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

12. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do serwisu Sklepu, a także nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep nigdy nie zwróci się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z serwisu Sklepu.

13. Mają Państwo w ramach serwisu możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@ale-raj.pl 

14. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych na Państwa temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@ale-raj.pl